Μέγας Αλέξανδρος……η πολιορκία της Αλικαρνασσού (334 π.Χ)

Χείλων

Μαυσωλείο Αλικαρνασσού Μαυσωλείο Αλικαρνασσού

Μετά την κατάληψη της Μιλήτου ο Αλέξανδρος κατέστη κύριος όλης της Αιολίδας και της Ιωνίας, δηλαδή των δύο Μικρασιατικών περιοχών με ισχυρό και πολυάριθμο Ελληνικό πληθυσμό. Στη συνέχεια θα εισέβαλλε στη Δωρίδα, η οποία αποτελούσε τμήμα της σατραπείας της Καρίας και όπου τα Ελληνικά αστικά κέντρα των παραλίων δεν ήταν τόσο ισχυρά, σε σχέση με τα βαρβαρικά αστικά κέντρα της ενδοχώρας. Ο Αλέξανδρος φόρτωσε τις πολεμικές μηχανές και τα τρόφιμα στα πλοία και τα έστειλε στην Αλικαρνασσό, προς την οποία κατευθύνθηκε με τις χερσαίες δυνάμεις του και από την οποία ξεκίνησε η πραγματική αντίσταση των Περσών.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.804 επιπλέον λέξεις