Θαύμασε Ευρωπαϊκή … συμμαχία

Olympia.gr

Θυμάσαι Πατριώτη πόσο έπαιρνες το πετρέλαιο θέρμανσης και την βενζίνη από το 1979 έως το 1988 ;
Θυμάσαι πόσο τα αγόραζες το 1990-1991 ;
Θυμάσαι πόσο το 2000-2004 (μεσοσταθμικά) ;

Τις ανωτέρω χρονικές περιόδους η

Δείτε την αρχική δημοσίευση 124 επιπλέον λέξεις