Η κοινωνική γενοκτονία στην Ουκρανία μπορεί να επιφέρει γενικότερη έκρηξη στο εσωτερικό της χώρας.

Olympia.gr

Η κοινωνική γενοκτονία στην Ουκρανία μπορεί να επιφέρει γενικότερη έκρηξη στο εσωτερικό της χώρας.

ws

««Η κοινωνική πολιτική που ασκείται στην Ουκρανία βασίζεται σε μία

Δείτε την αρχική δημοσίευση 19 επιπλέον λέξεις