Η Κίνα μπλοκάρε την πρόσβαση στο Gmail.

Olympia.gr

Η Κίνα μπλόκαρε την πρόσβαση στο Gmail.

chine

Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο(e-mail),και συγκεκριμένα στο Gmail, έχει μπλοκαριστεί στην Κίνα από τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου.

  Η ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Google έχει ενταχθεί στην κατηγορία των απρόσιτων υπηρεσιών Web από την Κίνα

Δείτε την αρχική δημοσίευση 18 επιπλέον λέξεις