Μια Μανιάτισσα μοιρολογίστρα και δύο γλάστρες

Η καλύβα ψηλά στο βουνό

GLASTRA460

(Για τεχνικούς λόγους στην εικόνα υπάρχουν μόνο οι γλάστρες)

Δείτε την αρχική δημοσίευση