Στην πλατεία μας δεν φυτρώνουν οι ελιές. | του corneliuscrick

Απ'όλα (με sos)


Με περιμένουν πίσω στην πατρίδα.
Στόλισαν λεωφορεία, κτίρια κι αμάξια.
Με περιμένουν.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 147 επιπλέον λέξεις