Σε ποια Ταμεία έρχονται περικοπές σε συντάξεις από 1-1-2015

Olympia.gr

 Επαρκή τα ταμειακά διαθέσιμα του Δημοσίου μέχρι τον Ιανουάριο 2013

Άλλα εννέα επικουρικά ταμεία θα βρεθούν από την 1/1/2015 υπό την απειλή δραματικών περικοπών των συντάξεων εξαιτίας της εφαρμογής του συντελεστή βιωσιμότητας.

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε εγκύκλιο (ν.4052/2012) με οδηγίες για την προετοιμασία των ταμείων τα οποία στο εξής θα λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση προκειμένου να

Δείτε την αρχική δημοσίευση 439 επιπλέον λέξεις