Πολιτισμός, γενεσιουργός αιτία της δημοκρατίας

ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Γράφει ο Νίκος Ζυγογιάννης

Ποια είναι η σχέση δημοκρατίας πολιτισμού; Η κατάσταση του πολιτισμού έχει αποτελεσματική επίδραση στη γένεση και ισχυροποίηση της δημοκρατίας ή η δημοκρατία είναι στοιχείο του πολιτισμού; Για τον Άγγελο Τερζάκη “δημοκρατία σημαίνει αναβαθμός του πολιτισμού”.

Ο πολιτισμός (όρος που εισήχθηκε στα ελληνικά γράμματα το 18ο αιώνα από τον Κοραή), σύμφωνα με τη δήλωση της Mondiacult, της παγκόσμιας συνόδου για την πολιτιστική πολιτική που διοργανώθηκε στο Μεξικό (1982 με συμμετέχοντες 126 μέλη από τα 158 κράτη μέλη της UNESCO ) “είναι το σύνολο των πνευματικών, υλικών, διανοητικών και συναισθηματικών στοιχείων που ……………

Δείτε την αρχική δημοσίευση 744 επιπλέον λέξεις