Γιατί αντιτίθενται το Δικηγορικό Σώμα και ο νομικός κόσμος στο σ/ν του ΚΠολΔ

Ενωμένοι Αδέσμευτοι Δικηγόροι

pollΒασικά σημεία του νομοσχεδίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στα οποία αντιτίθεται το Δικηγορικό Σώμα και ο νομικός κόσμος της χώρας.

Προσχηματικός διάλογος

Αναγκαστική Εκτέλεση – Φαλκίδευση των δικαιωμάτων των οφειλετών των Τραπεζών

Άρθρο 934 ΚΠολΔ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΑΝΑΚΟΠΕΣ, ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΘΟΥ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΜΕ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ, ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ, ΠΡΩΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 937 ΚΠολΔ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Άρθρο 971 ΚΠολΔ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ)

Άρθρο 972 ΚΠολΔ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ)

Άρθρο 975 ΚΠολΔ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

Άρθρο 977 ΚΠολΔ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)

Άρθρο 1009 ΚΠολΔ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΠΛΟΙΩΝ-ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ

Επί των διατάξεων για την τακτική διαδικασία ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη

Δείτε την αρχική δημοσίευση 2.038 επιπλέον λέξεις