Μία ελεύθερη οικονομική ζώνη θα δημιουργηθεί στην Κριμαία.

Olympia.gr

Μία ελεύθερη οικονομική ζώνη θα δημιουργηθεί στην Κριμαία.

cri

Δείτε την αρχική δημοσίευση 32 επιπλέον λέξεις