Ερωτηματικά για νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Olympia.gr

Του Δημήτρη Γαρούφα*

Στην χώρα μας ,συνήθως, οι υπουργοί δικαιοσύνης , θέλοντας να παρουσιάσουν θεσμικό έργο, επιχειρούν τροποποίηση βασικών νομοθετημάτων (Αστικός Κώδικας, Ποινικός Κώδικας, Κώδικας πολιτικής Δικονομίας, Ποινικής Δικονομίας κλπ.).Γι΄ αυτό έχουμε συχνή τροποποίηση των κωδίκων χωρίς να επιτυγχάνεται το σκοπούμενο αποτέλεσμα γιατί οι τροποποιήσεις γίνονται «στο πόδι» χωρίς προηγούμενο ουσιαστικό διάλογο με τους δικηγορικούς συλλόγους, δικαστικές ενώσεις κλπ.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 520 επιπλέον λέξεις