ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΔΗΜΟΥ

Olympia.gr

Τοῦ Γιώργου Νικολακάκου, Μ.Α.
Ὁ πολυαγαπημένος «πεφωτισμένος» τῶν Μέσων Μαζικῆς Ενημερώσεως, Νίκος Δήμου, σέ ἀνύποπτον χρόνον μᾶς ἔδωσε μιά «βαθυστόχαστη» περιγραφή τοῦ Συντηρητικοῦ πού ἀφήνει ἄναυδους ὅλους τούς πολιτικούς θεωρητικούς. Ιδοῦ τί μᾶς λέγει. Η ἰδεολογική τοποθέτησις ἐνός ἀνθρώπου εἶναι άνάλογη μέ τίς νοητικές τού ίκανότητες. Ο συντηρητικός εἶναι κατά βάση κουτός. Φοβάται το καινούριο γιατί δεν το καταλαβαίνει. Τρέμει την αλλαγή γιατί δέν προφταίνει να τήν παρακολουθήση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.440 επιπλέον λέξεις