Μάχη της Ισσού (Νοέ 333 π.Χ)

ΑΒΕΡΩΦ

αναδημοσίευση από τα Θέματα Στρατιωτικής Ιστορίας

.

Μετά τη μάχη του Γρανικού, ο Αλέξανδρος κατέλαβε τα δυτικά πα­ράλια της Μ. Ασίας και κατόπιν προέλασε προς τα βορειοανατολικά. Την ά­νοιξη του 333 π.Χ. έφτασε στο Γόρδιο, παρά το Σαγγάριο ποταμό, όπου έ­λυσε με το ξίφος του τον περίφημο δεσμό. Στη συνέχεια, κινήθηκε προς τα νότια δια των πυλών της Κιλικίας, ακολουθώντας τα παράλια, ως το γενικό σχέδιό του.

Ο αντίπαλός του Δαρείος, με ισχυρό στρατό, κινήθηκε από τη Βαβυ­λώνα προς την Κιλικία και εγκαταστάθηκε νότια της πόλεως Ισσούς, παρά τις όχθες του Πινάρου ποταμού (κόλπος Αλεξανδρέττας), απειλώντας τα νώτα και τις συγκοινωνίες της Στρατιάς του Αλεξάνδρου. Όταν ο Αλέξαν­δρος το πληροφορήθηκε, αναστράφηκε προς τα βόρεια και κατευθύνθηκε κατά του εχθρού, με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση της απειλής.

Δυνάμεις και Σχέδια Περσών

Η δύναμη του Δαρείου ανερχόταν σε 600.000 άνδρες, από τους οποίους οι 60.000 ιππείς. Από τους πεζούς, οι 100.000 ήταν…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 847 επιπλέον λέξεις