Η Τουρκία θεωρεί τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου ως εδάφη, που υπάγονται στην κατηγορία Arazi Mevat.

trelosmaniatis

Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε τους Τούρκους να διεξαγάγουν γεωλογικές έρευνες σε διεθνή ύδατα της Μεσογείου.

Οι έρευνες αυτές γίνονται με προκλητικό τρόπο, ακόμα και σε περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στα εθνικά χωρικά ύδατα της Ελλάδας και της Κύπρου.

Οι κινήσεις αυτές φαίνονται παράλογες, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από τουρκικό νομικό τέχνασμα. Στον Οθωμανικό Εδαφικό κώδικα τα εδάφη κατηγοριοποιούνται σε 5 συγκεκριμένες κατηγορίες ανάλογα με την φύση τους και τον ιδιοκτήτη του.

Υπάρχει μία κατηγορία εδάφους, που έχει το όνομα Arazi Mevat.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται εδάφη χωρίς ιδιοκτήτη, που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση από κατοικημένες περιοχές και που η ιδιοκτησία τους δεν έχει αποδοθεί από το κράτος σε κάποιον.

Τα εδάφη αυτά σύμφωνα με τον κώδικα μπορούν να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε τα έχει ανάγκη με την άδεια του κράτους, με την προυπόθεση ότι η χρήση τους θα ανήκει στο κράτος και θα εφαρμόζονται σ’ αυτά όλοι οι νόμοι…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 789 επιπλέον λέξεις