ΕΠΟΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

ΕΛΛΑΣ

ΟΧΙ 1940Είκοσι οκτώ του Οκτώβρη, τρεις η ώρα το πρωί·
οι στιγμές των ρολογιών καρφωμένες στο σκοτάδι·
κι’ ως να άνοιξαν οι πύλες, απ’ τους φύλακες του Άδη,
σαν ο Γκράτσι πήγε νά ’βρει των Ελλήνων την ψυχή.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.276 επιπλέον λέξεις