Η παραίτηση ενός Πρέσβη. Επιβεβαίωση της υποβάθμισης της διπλωματικής υπηρεσίας

Πράττω

Του Χρήστου Θ. Μπότζιου, Πρέσβη ε.τ.

Συνήθως οι Πρέσβεις παραιτούνται όταν διαφωνούν με το χειρισμό ή αποφάσεις της κυβέρνησης επί θεμάτων εθνικής σημασίας που άπτονται των καθηκόντων τους είτε υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) είτε ως πρέσβεις στο εξωτερικό. Παραιτήσεις για λόγους υπηρεσιακής ή προσωπικής ευθιξίας, σπανίζουν. Η πρόσφατη παραίτηση του πρέσβη μας στο Βερολίνο, φαίνεται να εμπίπτει στη δεύτερη περίπτωση  με ψήγματα από την πρώτη. Η διπλωματική δεοντολογία επιβάλλει και το επιβεβαιώνει η διεθνής πρακτική , ότι η συμμετοχή των διαπιστευμένων πρέσβεων στις συνομιλίες διμερούς ή πολυμερούς χαρακτήρα, εκτός αν πρόκειται για τετ – α – τετ συνάντηση μεταξύ των πολιτικών ηγετών, είναι αυτονόητη. Η μη συμμετοχή τους στις συνομιλίες, εκτός της ηθικής μείωσης που υφίστανται, απαξιώνει την αποστολή τους αφού από τους τοπικούς φορείς μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη εμπιστοσύνης από την κυβέρνηση που εκπροσωπούν. Εν ολίγοις υπονομεύεται και απαξιώνεται η αποστολή τους στη χώρα διαπίστευσης.

Ανεξάρτητα πάντως…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 425 επιπλέον λέξεις