Μπροστά στο στρεςς τεστ: Τί και πώς στα σενάρια

Food for Thought

Εκατοντάδες οι παράμετροι, με μικρές διαφοροποιήσεις στις παραδοχές να αλλάζουν δραματικά τα αποτελέσματα- Στο βασικό σενάριο υπολογίζεται η υπό εξέλιξη κρίση. Έτσι, το αρνητικό σενάριο δεν είναι ιδιαίτερα «βαθύ».

Η άσκηση βασίζεται στα ενεργητικά των τραπεζών, ως είχαν κατά την 31η Σεπτεμβρίου 2013. Προηγήθηκε το AQR, η «ανασκόπηση ποιότητας ενεργητικών», με την οποία επαναξιολογήθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, θέτοντας έτσι το «σημείο εκκίνησης» για τον κάθε οίκο. Μια τράπεζα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να διαθέτει Βασικά Ίδια Κεφάλαια στο 20%, αλλά μετά το AQR η επαναξιολόγηση των ενεργητικών της να θέτει τα Βασικά Ίδια Κεφάλαιά της πιο χαμηλά (π.χ. στο 15%) ή και πιο ψηλά (κάτι που σχεδόν αποκλείεται). Η άσκηση προσομοίωσης αρχίζει με το σημείο αυτό, που συνυπολογίζει και τους κινδύνους που υφίστανται στα κεφάλαια.

Με δεδομένη την αναμενόμενη αύξηση των ΜΕΔ υπολογίζεται υποχώρηση στο χαρτοφυλάκιό τους και οι κυπριακές τράπεζες ξεκινούν την άσκηση με Βασικά Ίδια Κεφάλαια χαμηλότερα…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 777 επιπλέον λέξεις