Έσχατο όπλο άμυνας κάθε κυβέρνησης η ψήφος εμπιστοσύνης.

ΤΟ ΛΗΜΕΡΙ

Του Γ. Δελαστίκ

Ουδέποτε η παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς μια οποιαδήποτε κυβέρνηση από το κοινοβούλιο τη βγάζει πιο ισχυρή από πλευράς λαϊκής απήχησης.

Αν θέλουμε να είμαστε ψυχροί αναλυτές, οφείλουμε να ομολογήσουμε ευθέως ότι η διαδικασία της παροχής ψήφου εμπιστοσύνης σε μια κυβέρνηση που έχει ήδη συγκροτηθεί, συνιστά ανέκαθεν επιχείρηση ………….

Δείτε την αρχική δημοσίευση 578 επιπλέον λέξεις