Το ILO που πετσόκοψε τις συντάξεις στα 360 €…υποκαθιστά ελληνική δικαιοσύνη, συνομοσπονδίες και συνδικάτα!

Olympia.gr

Το ILO που πετσόκοψε τις συντάξεις στα 360 €…υποκαθιστά ελληνική δικαιοσύνη, συνομοσπονδίες και συνδικάτα..Hellasforce.com

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, το ILO, συμφώνησε ότι δεν απαιτούνται αλλαγές στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για το καθεστώς των ομαδικών απολύσεων στην Ελλάδα, ούτε στο πλαίσιο του συνδικαλιστικού νόμου που ισχύει για την κήρυξη απεργίας, στη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας

Δείτε την αρχική δημοσίευση 579 επιπλέον λέξεις