Τα μαζεύει ο Κυριάκος για το Νόμο Παυλόπουλου

Olympia.gr

παυλοπουλος

Στη διευκρίνιση ότι ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατά την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων για την μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου δεν αμφισβητεί τα κριτήρια του ΠΔ Παυλόπουλου προχώρησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Επίσης, σημειώνεται ότι ο

Δείτε την αρχική δημοσίευση 319 επιπλέον λέξεις