Ἀκρόπολι,13 Σεπ.1826…νυχτερινό γιουροῦσι τῶν κλεισμένων

ΑΒΕΡΩΦ

https://averoph.files.wordpress.com/2014/09/1391826-a.jpg

Ὁ Κιουταχῆς προσπαθεῖ μέ καθημερινό κανονιοβολισμό,ἐφόδους καί κατασκευή ὑπονόμων,νά κάμψῃ τήν ἀντίστασι τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦ Ἱεροῦ Βράχου.
Οἱ πολιορκημένοι ὅμως ἀντιστέκονται σθεναρά καί ἀντεπιχειροῦν μέ συχνές ἐξόδους κατά τῶν ἐχθρῶν.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 11 επιπλέον λέξεις