Το Nato στο summit του Newport, δείχνει τα δόντια του.