«Μαραθώνας», Θεσπιές, Χαιρώνεια, Αμφίπολη! Τι συνδέει τα 4 λιοντάρια!

ΕΛΛΑΣ

Πολυάνδρεια φυλούσαν οι Λέοντες! 10.000 Αθηναίοι είχαν πέσει στην Αμφίπολη!

ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ
Μετά την αποκάλυψη του Οράματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου για δημιουργία ενός νέου μεγάλου σαν πυραμίδα τάφου για τον πατέρα του Φίλιππο, το ΣΠΑΕΙ αποκαλύπτει σήμερα την σχέση που μπορεί να έχουν τα τόσο παρόμοια λιοντάρια «Πειραιά», Θεσπιών, Χαιρώνειας και Αμφιπόλεως μεταξύ τους!

Δείτε την αρχική δημοσίευση 566 επιπλέον λέξεις