Η φοροκαταιγίδα έφερε πλεόνασμα-Τί πλήρωσαν οι Έλληνες στο 7μηνο….

politicsnew

ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ 23της Ελευθερίας Αρλαπάνου 
Αποκαλυπτικά για τα επίπεδα της υπερφορολόγησης στην Ελλάδα φέτος είναι τα αναλυτικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014: Οι σημαντικές υπερβάσεις που σημειώνουν τα φορολογικά έσοδα, έναντι των όσων είχαν προβλεφθεί, σε συνδυασμό βέβαια και με τις σημαντική συγκράτηση κυρίως των πρωτογενών δαπανών, οδήγησαν τον κρατικό προϋπολογισμό σε πρωτογενές πλεόνασμα 2,28 δισ. ευρώ, με σημαντική υπέρβαση 1,47 δισ. ευρώ έναντι του στόχου που είχε τεθεί. Η εξέλιξη αυτή με όχημα τη μεγάλη υπέρβαση κατά 555 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, διευκολύνει πάντως την ίδια

Δείτε την αρχική δημοσίευση 598 επιπλέον λέξεις