Μεσοπροθέσμου το ανάγνωσμα

Olympia.gr

Απο την Σοφία

Το προϊόν αξιοποίησης (δηλ. η περιουσία του δημοσίου) χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας.
Πουλάνε δεν παίρνει το δημόσιο δεκάρα και μετά πληρώνει ενοίκιο για το ακίνητο στο οποίο πριν στεγαζόταν δωρεάν!!!! Καταπληκτικό;;;;

~~~
Το περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα που μεταβιβάσθηκε στο ταμείο δεν μπορεί να επιστρέψει ποτέ στον προηγούμενο δικαιούχο, δηλ. στο ελληνικό δημόσιο.

~~~
Το Δημόσιο συνεχίζει να βαρύνεται με τις Δαπάνες του «αξιοποιηθέντος» ακινήτου, ενώ όλα τα έσοδα πηγαίνουν απευθείας

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.030 επιπλέον λέξεις