Παράταση ισχύος αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων.

Προσοχη,πολιτικα που ανηκεις;

dasarxeio.com

syllektika opla

Σύμφωνα με την αριθμ. 3009/2/23−μα ́/7.8.2014 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, που εκδόθηκαν πριν την 18η Αυγούστου 2014 και έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την 31−12−2014, παρατείνεται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Στους κατόχους αδειών συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων που εκδόθηκαν πριν την 18η Αυγούστου 2014 παρέχεται προθεσμία έως 31−12−2014 για την προσκόμιση της προβλεπόμενης από την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ ́ αριθ. 3009/2/84−δ ́ από 27−7− 2004 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β ́ 1208) βεβαίωσης, από την οποία να προκύπτει ότι τα κατεχόμενα αντικείμενα πληρούν τις προϋποθέσεις της προαναφερόμενης απόφασης.

Συλλεκτικά όπλα χαρακτηρίζονται:

α. Τα μακρύκαννα ή βραχύκαννα πυροβόλα όπλα (τυφέκια, περίστροφα, πιστόλια, αυτόματα ή ημιαυτόματα), τα οποία κατασκευάσθηκαν πριν από την 1.1.1870 και δύνανται να δεχθούν πυρομαχικά, η κατοχή των οποίων απαιτεί άδεια, ως και όπλα ή αντίγραφα των ανωτέρω όπλων, που κατασκευάσθηκαν μεταγενέστερα και μέχρι το έτος 1945…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 339 επιπλέον λέξεις