Μεγάλο θεσμικό πρόβλημα η Δικαιοσύνη.

Olympia.gr

c2abceb4e1bdb2cebd-e1bd91cf80ceaccf81cf87ceb5ceb9-ceb4cf81cf8ccebccebfcf82-ceb3ceb9e1bdb0-cebacebfceb9cebdcf89cebdceb9cebae1bdb4-ceb4Κανένα Αγγλικό Δίκαιο και καμία δέσμευση της χώρας δεν θα ίσχυαν, αν η ελληνική Δικαιοσύνη αποφάσιζε ότι η σχετική δέσμευση παραβιάζει το εσωτερικό Δίκαιο. Όπως εξάλλου είναι υποχρεωμένες να πράττουν οι ανεξάρτητες Δικαιοσύνες όλων των ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 148 επιπλέον λέξεις