Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας εξετάζει την απαγόρευση μετάδοσης οποιουδήποτε Μέσου.

Olympia.gr

Οι Ουκρανοί ηγέτες δεν λαμβάνουν υπόψη τους ούτε νόμους,ούτε δικαιώματα ούτε ελευθερίες.Το Συμβούλειο Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας είναι έτοιμο να απαγορεύσει,χωρίς δικαστική εντολή,την μετάδοση οποιουδήποτε Μέσου.

mme ukraine

Δείτε την αρχική δημοσίευση 78 επιπλέον λέξεις