Τα αντισχόλια της Τρόικας

Food for Thought

H Τρόικα απέστειλε αντισχόλια στην Βουλή, με βάση τις τοποθετήσεις των κομμάτων για τον νόμο περί Εκποιήσεων. Οι απαντήσεις της βασίζονται κυρίως στην λογική πως δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην διαδικασία των εκποιήσεων.

1. Πρέπει να υπάρχει ένας περιορισμός στον αριθμό των εκποιήσεων ούτως ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση τιμών

Η Τρόικα απαντά πως βασικό κομμάτι της συμφωνίας στο Μνημόνιο είναι πως δεν πρέπει να παρεμβαίνει η κυβέρνηση στην όλη διαδικασία, και πως, ο περιορισμός στον αριθμό εκποιήσεων αποτελεί κυβερνητική παρέμβαση. «Η παρεμβολές», σχολιάζει, «υπήρξε ένα από τα βασικά εμπόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή της διαδικασίας στο παρελθόν».

Σχολιάζει, επίσης, πως δεν αναμένονται μαζικές εκποιήσεις, αφού κάτι τέτοιο δεν θα ήταν προς όφελος των εκποιητών (τραπεζών), «γνωρίζοντας τις αρνητικές συνέπειες και για τους δικούς τους ισολογισμούς».

Το παλάτι του Πιλάτου... Το παλάτι του Πιλάτου…

Σημειώνει πως οι προσπάθειες των τραπεζών θα πρέπει να βελτιωθούν και η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να «βρίσκεται σε…

Δείτε την αρχική δημοσίευση 856 επιπλέον λέξεις