Η ύφεση προκάλεσε αύξηση της ανεργίας και της φτώχειας

Ελεύθερη Λαική Αντιστασιακή Συσπείρωση

ÏÕÊÑÁÍÉÁ - ÓÕÊÑÏÕÓÅÉÓ ÓÔÏ ÍÔÏÍÅÔÓÊ

Του Μανόλη Δρεττάκη*

Μεγάλη δημοσιότητα δόθηκε στα τέλη Ιουνίου στο γεγονός ότι ο αριθμός των κατοίκων της χώρας μας που ζει στο όριο της φτώχειας (η επίσημη ορολογία είναι: «πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού») έφτασε τα 3.795.100 ή το 34,6% του πληθυσμού. Από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης μόνο η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Λετονία είχαν ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο της χώρας μας. Τα στοιχεία αυτά, όμως, αφορούν το έτος 2012 και όχι το 2013, όπως λανθασμένα γράφτηκε στις εφημερίδες (τα στοιχεία για το 2013 θα γίνουν γνωστά ύστερα από έναν χρόνο περίπου).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 646 επιπλέον λέξεις