Η ΑΟΖ, η Ελλάδα και το μάθημα της Αλβανίας!! ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ!!

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Του Θεόδωρου Καρυώτη, 
 
Ακολουθήσαμε, 40 χρόνια τώρα, μια παθητική εξωτερική πολιτική και ποτέ δεν αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες. Υπογράψαμε μια άριστη οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών το 2009 με την Αλβανία που ήταν απόλυτα συμβατή με το Δίκαιο της Θάλασσας και πρέπει εδώ
να τονιστεί ότι το ελληνικό ΥΠΕΞ, το 2009, δημιούργησε μια άψογη συμφωνία που τιμά ιδιαίτερα την ομάδα που την διαπραγματεύτηκε.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 670 επιπλέον λέξεις