Γενικές συνελεύσεις: δύναμη συλλογικότητας

Παιδείας Εγκώμιον

Impressionist painting : Claude Monet Paintings HD Wallpapers  - Claude Monet Painting : Landsape Oil Painting 1600*1200  14

Claude Monet

Του Νίκου Τσούλια

Γεννήθηκαν μαζί με το ξεκίνημα των συλλογικών δράσεων των εργαζομένων. Είναι το πεδίο της αμεσότερης έκφρασης των εργαζομένων. Μπορεί να μην είναι ο πιο αποφασιστικός θεσμός – σε σχέση με εκείνο των Συνεδρίων -, αλλά έχει μεγαλύτερη επιρροή στις συνειδήσεις των εργαζομένων και στην αποτελεσματικότητα των κοινωνικών αγώνων από κάθε άλλο θεσμό· έτσι κι αλλιώς τα συνέδρια είναι υπόθεση της κορυφής των συνδικαλιστικών οργάνων και όχι της οργανωμένης βάσης των.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 833 επιπλέον λέξεις