Η Απόφαση του ΥΠΕΚΑ για τα 20 ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα

Η πρωτη κοινωνικη ιδιοσυντηρητη εφημεριδα www.thesvima.gr

Του Νίκου Λυγερού

Η απόφαση του ΥΠΕΚΑ αφορά την Προκήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε είκοσι θαλάσσιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα και νοτίως της Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο μετά την ανακοίνωση των είκοσι οικοπέδων, η Ελλάδα περνά στο επόμενο στάδιο που είναι απαραίτητο για να ενεργοποιηθεί το όλο πλαίσιο. Η απόφαση βασίζεται στον Νόμο περί Υδρογονανθράκων 2289/1995, στην τροπολογία 4001/2011 και στην απόφαση με την ανακοίνωση των 20 θαλάσσιων οικοπέδων. Το σημείο 3 προβλέπει ότι η κατάθεση των προσφορών των εταιρειών γίνεται το αργότερο έως και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά από έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης Ανακοίνωσης της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το νομικό πλαίσιο υπόκειται στο Νόμο περί Υδρογονανθράκων και στο Προεδρικό Διάταγμα 127/1996. Η Σύμβαση Μίσθωσης βασίζεται στο καθεστώς Μίσθωμα/Φόρος. Η στρεμματική αποζημίωση ανά έτος έχει ως εξής:
Κατά την πρώτη Φάση Ερευνών: 50,00€/km2

Δείτε την αρχική δημοσίευση 275 επιπλέον λέξεις