Γίναμε διεθνώς ρεζίλι και να ταν κι η πρώτη φορά !

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Γίναμε διεθνώς ρεζίλι
Σε δύο μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες σε Βρετανία και Ιταλία δημοσιεύονται εικόνες ντροπής από τα ολυμπιακά ακίνητα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 90 επιπλέον λέξεις