Η πτώχευση του 1932

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

1932-500drah

Του Παντελή Καρύκα

Η οικονομική κρίση της Ελλάδας και η πτώχευση του 1932, ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού εσωγενών και εξωγενών παραγόντων.

Οι σημαντικότεροι αυτών ήταν η οικονομική κρίση του 1929, αλλά και η σύνδεση της Ελλάδας, μέσω της πολιτικής Βενιζέλου με τη Γαλλία και την εμμονή του στην τήρηση του κανόνα του χρυσού.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 423 επιπλέον λέξεις