4η Αυγούστου 1865: «Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν», γίνεται ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΥΜΝΟΣ