Διάθεση θηραμάτων για εμπλουτισμό βιοτόπων

dasarxeio.com

Fasianos

Με απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δωρεάν διάθεση σε κυνηγετικούς συλλόγους συνολικά 2000 ατόμων Κυνηγετικών Φασιανών από το Κρατικό Εκτροφείο Γρεβενών με σκοπό το εμπλουτισμό βιοτόπων εφαρμόζοντας τις εγκεκριμένες τεχνικές εκθέσεις εμπλουτισμού βιοτόπων ως εξής:

Δείτε την αρχική δημοσίευση 65 επιπλέον λέξεις