Δέκα Δήμους και μια Γραμματεία έχει βάλει στο μάτι ο Μητσοτάκης!

Olympia.gr

¬œ’À« - ”’∆«‘«”« ‘œ’ –œÀ’՜Ü”◊≈ƒ…œ’  (EUROKINISSI/ Ÿ”‘¡”  ¡‘ŸÃ≈—«”)

Σε 10 μεγάλους δήμους της χώρας και σε μία γραμματεία του υπουργείου Πολιτισμού εστιάζουν οι επιθεωρητές – ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης τον επανέλεγχο νομιμότητας της μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή

Δείτε την αρχική δημοσίευση 110 επιπλέον λέξεις