Παράταση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις και μεταβολές στην συχνότητα υποβολής

ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Παρατάθηκε η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του ημερολογιακού έτους 2013 και 2014.

Για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ημερολογιακού έτους 2013 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής σύμφωνα με την ΠΟΛ.1175/14.7.2014 ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2014

Όσον αφορά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις του 2014 η ΠΟΛ.1176/14.7.2014 ορίζει ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δύο πρώτων τριμήνων το τέλος Σεπτεμβρίου 2014, ενώ  μεταβάλλει και την συχνότητα υποβολής από μήνα σε τρίμηνο για τους ΕΚΔΟΤΕΣ υπόχρεους. (Πωλήσεις).

Δείτε την ΠΟΛ.1022/7.1.2014 πως τροποποιείται μετά και την τελευταία απόφαση της ΓΓΔΕ.

ΠΗΓΗ – http://www.dsa.gr

Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών – ΜΥΦ (από 01/01/2014)

Απόφαση ΓΓΔΕ (ΠΟΛ.1022-1072-1176/2014)

Οδηγίες Υποβολής (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1078/2014)
Συχνές ερωτήσεις  (ενημερωμένο 17.7.2014)
Βοήθημα (ενημερωμένο 11.3.2014)

Ο μορφότυπος των αρχείων που υποδέχεται (ενημερωμένο 23.1.2014)
XSD
Παράδειγμα XML

Excel(βοήθημα για δημιουργία αρχείου)
Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση client για το REST web service υποβολών.
Κλήση REST Service

ΠΗΓΗ – http://www.gsis.gr

Δείτε την αρχική δημοσίευση