Νέο χτύπημα κατά της παράνομης εκτροφής και διακίνησης ειδών άγριας πανίδας

dasarxeio.com

klouvi

Σε άριστη συνεργασία και με συντονισμένες ενέργειες, κλιμάκιο από Δασοφύλακες του Δασαρχείου Θεσ/νίκης και Δασολόγο του Γραφείου Συμβάσεων CITES της Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Απ. Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης κατάφερε νέο και σημαντικό χτύπημα κατά της παράνομης εκτροφής και διακίνησης ειδών της ενδημικής άγιας πανίδας και ξενικών ειδών της συνθήκης CITES.

Σημαντική βοήθεια, συνεργασία και συνδρομή προσέφερε το Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κυρίως, στην αναγνώριση των ειδών.

Σύμφωνα με την σχετική Έκθεση Έρευνας και Κατασχέσεως, σε αύλειο χώρο οικίας κατά την ημέρα , παρόντος ιδιοκτήτη και παρουσία Πταισματοδίκη ως εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, καταγράφηκαν και αναγνωρίστηκαν είδη της άγριας πανίδας (21 φασιανοί, 19 παπαγαλάκια, 13 ορτύκια 1 λούγαρο, 1 κοτσύφι, 1 σκαθί).

Συντάχθηκε Έκθεση Κατάσχεσης άγριων ενδημικών ωδικών πτηνών (3 είδη απελευθέρωση σε κλωβούς και 1 παγίδα σύλληψης) και Έκθεση Κατάσχεσης και Μεσεγγύησης όλων των ξενικών ειδών και μέσων παράνομης αναπαραγωγής και εκτροφής (μηχανές τεχνητής επώασης, ηλεκτρικός θερμοθάλαμος και εκκολαπτικές μηχανές οριζόντιου τύπου).

Δείτε την αρχική δημοσίευση 66 επιπλέον λέξεις