Ασφαλιστικό: Πότε και πώς θα γίνουν οι μεγάλες ανατροπές

Ασφαλιστικό: Πότε και πώς θα γίνουν οι μεγάλες ανατροπές -Αναλυτικά χρονοδιαγράμματα

της Ρούλας Σαλούρου

Τον οδικό χάρτη για τη μεγάλη ασφαλιστική μεταρρύθμιση αλλά και όλους τους στόχους για εισφορές – ληξιπρόθεσμα πρέπει να παρουσιάσει στην τρόικα η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Τα ελλείμματα στα ταμεία από τη μείωση εισφορών. Όλο το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έτους.
Μια δύσκολη διαπραγμάτευση με αμφίβολο το αποτέλεσμα της αξιολόγησης περιμένει την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας κατά την επικείμενη επίσκεψη της τρόικας στην Αθήνα.Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν πάρει φωτιά, καθώς μεταξύ των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης είναι να παρουσιάσει μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα την πλήρη επανεξέταση του συστήματος ασφαλιστικών εισφορών, να υποβάλει προτάσεις για την ενοποίηση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και να παρουσιάσει τα πρώτα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών για όλα τα ταμεία ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει στην πλήρη αναδιάρθρωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Αν και το μόνο προαπαιτούμενο για την εξασφάλιση της δόσης των 2 δισ. ευρώ που είναι η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων το έχει αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών, στο υπουργείο Εργασίας πέφτει το δύσκολο έργο της διαχείρισης των συνεπειών μιας τέτοιας απόφασης.

Σωρευτικά, οι πόροι που καταργήθηκαν και αυτοί που ενδέχεται να καταργηθούν (η εφαρμογή για όλους είναι από την 1η Ιανουαρίου 2015) αναμένεται να προκαλέσουν στα ταμεία έλλειμμα έως και 2 δισ. ευρώ.Έλλειμμα της τάξης των 900 εκατ. ευρώ αναμένεται να προκαλέσει και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% και το υπουργείο Εργασίας φοβάται πως τα πρώτα αποτελέσματα της μείωσης στα έσοδα του ΙΚΑ θα είναι άμεσα και άκρως ανησυχητικά. Και η τρόικα περιμένει νέα μείωση, κατά μία ποσοστιαία μονάδα, εντός του 2015.

Μόνο και μόνο με αυτές τις δύο παραμέτρους, το αποτέλεσμα των αναλογιστικών μελετών αναμένεται τρομακτικό. Να σημειωθεί ότι η τελευταία αναλογιστική μελέτη του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης έγινε από το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ για το διάστημα 2013-2050, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω μειώσεις. Και έδειξε ότι το ασφαλιστικό σύστημα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και να πληρώσει τις συντάξεις, επιπλέον των εσόδων από τις εισφορές και την κρατική χρηματοδότηση, θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με 950 εκατ. ευρώ το 2016, με 1,01 δισ. το 2017, με 1,5 δισ. το 2018 και φθάνει σχεδόν τα 4 δισ. ευρώ το 2030.

Το χρονοδιάγραμμα και οι δεσμεύσεις

Βάσει του αναθεωρημένου προγράμματος, στην ατζέντα των εκπροσώπων της τρόικας στις επισκέψεις των επόμενων ημερών, θα τεθούν τα εξής θέματα:

– Εντός του Ιουλίου το υπουργείο θα υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω ενοποίηση των ταμείων, θα δώσει μια ολοκληρωμένη ανάλυση της δομής των εισφορών και των παροχών και θα αξιολογήσει τα μέσα για την ενίσχυση της σχέσης μεταξύ εισφορών και παροχών.

– Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, η τρόικα πιστεύει πως το χαμηλό επίπεδο είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών εγείρει αμφιβολίες όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη βιωσιμότητα του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, στις άμεσες δράσεις που πρέπει να αναλάβει το υπουργείο Εργασίας εντάσσονται η ενίσχυση και η διεύρυνση του ρόλου του ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών) το οποίο πρέπει να αποκτήσει καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης.

– Θα πρέπει να ενισχυθούν οι διαδικασίες της επιθεώρησης και του ελέγχου κυρίως στο πλαίσιο του ΙΚΑ.

– Θα πρέπει να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές ελέγχου και επιθεώρησης που θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα συμμόρφωσης, ιδίως σε σχέση με τις πληρωμές μετρητών ανά χείρας στους εργαζομένους.

– Κάθε Δεκέμβριο θα δημοσιεύεται το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και την καταβολή του συνόλου των εισφορών σε όλα τα κύρια ταμεία. Ο μηχανισμός θα πρέπει να παρουσιαστεί τον Ιούλιο.

– Τα ταμεία και το υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να αποφεύγουν την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις και μετά από εκτίμηση των δημοσιονομικών επιπτώσεων, ειδικότερα των επιπτώσεων στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Η δράση είναι συνεχής και θα εξεταστεί και κατά την επίσκεψη του Ιουλίου.

– Υιοθέτηση αυτοματοποιημένης παρακολούθησης των παρεκκλίσεων στις καταβολές εντός δέκα ημερών για απλήρωτα βεβαιωμένα ποσά σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

– Το υπουργείο Εργασίας θα οριστικοποιήσει την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, μέσω της ολοκλήρωσης του μηχανογραφικού συστήματος του ΕΤΕΑ και της εφαρμογής των ατομικών λογαριασμών συνταξιοδότησης.

– Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014, σε διαβούλευση με την τρόικα, το υπουργείο Εργασίας θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για: (i) την ενοποίηση των πολιτικών που ακολουθούν τα ταμεία και (ii) την καλύτερη διασύνδεση μείωσης των εισφορών ως κίνητρο για την απασχόληση, κυρίως των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.

– Για τις επικουρικές συντάξεις, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πρέπει να ενσωματώσει όλα τα επικουρικά ταμεία στο ΕΤΕΑ. Ήδη έχει αποφασιστεί η μείωση κατά 5,2% στο πλαίσιο της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος. Από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα επικουρικά ταμεία θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από δικούς τους πόρους.

– Στα εφάπαξ, η εφαρμογή της μεταρρύθμισης έχει ήδη ξεκινήσει, με στόχο την εξάλειψη των ελλειμμάτων στα ταμεία αυτά. Ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2015, όλα τα ταμεία εφάπαξ θα χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από δικούς τους πόρους.

– Τον Σεπτέμβριο το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Οικονομικών θα δημιουργήσει χάρτη για την ένταξη της συλλογής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στις υπηρεσίες είσπραξης εσόδων της φορολογικής διοίκησης. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων: α) Ολοκλήρωση του επιχειρησιακού σχεδίου για την ενσωμάτωση της εγγραφής, των πληρωμών και των εισπράξεων (Σεπτέμβριος 2014), β) Εφαρμογή ενός κεντρικού μητρώου των υπόχρεων κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογουμένων εισοδήματος (Δεκέμβριος 2015), γ) Εναρμόνιση της βάσης εισφορών μεταξύ των μεγάλων ταμείων και του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Δεκέμβριος 2016), δ) Συγχώνευση ασφαλιστικής και φορολογικής διοίκησης για την εγγραφή στα μητρώα, την πληρωμή και τη συλλογή (Ιούνιος 2017).

– Τον Σεπτέμβριο θα παρουσιάσει μια ευρεία δέσμη παρεμβάσεων για τις συντάξεις. Το πακέτο θα λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα της αναλογιστικής μελέτης και θα περιλαμβάνει: α) Πολιτικές για τη διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης των ταμείων, μέσω της εξάλειψης των αδικαιολόγητων εξαιρέσεων από την 1η Ιανουαρίου 2015, β) Πολιτικές για τη διασφάλιση του πλήρους διαχωρισμού των λειτουργιών κοινωνικής ασφάλισης από τις λειτουργίες κοινωνικής πρόνοιας, με τις λειτουργίες της κοινωνικής πρόνοιας να χρηματοδοτούνται από τα γενικά φορολογικά έσοδα.

– Τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να παρουσιαστούν οι πολιτικές για τη μελλοντική χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα διασφαλίζουν τη συνολική του βιωσιμότητα και την αναλογιστική του δικαιοσύνη προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015. Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να αυξάνει τα κίνητρα για τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και να βελτιώνει τα κίνητρα για την ασφαλιστική συμμόρφωση δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμού μεταξύ των σημερινών εισφορών και των μελλοντικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (π.χ. μέσω ενός ηλεκτρονικού μητρώου)

– Τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστούν πολιτικές για τη συγκράτηση των συνταξιοδοτικών δαπανών για να εξασφαλιστεί βραχυπρόθεσμα η συμβατότητα με τους στόχους του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, με τον επανακαθορισμό των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος.

– Όλο το συνταξιοδοτικό πακέτο θα υιοθετηθεί τον Οκτώβριο.

– Αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος ασφαλιστικών εισφορών. Η μείωση κατά 3,9% εφαρμόστηκε από την 1η Ιουλίου και πλέον, το υπουργείο, όπως έχει δεσμευτεί θα επανεξετάσει έως το τέλος Ιουνίου 2015 την επίπτωση στους μισθούς, την απασχόληση και τα δημόσια οικονομικά. Σε διαβούλευση με την τρόικα θα αποφασίσουν για περαιτέρω μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1 ποσοστιαία μονάδα με έναν ουδέτερο δημοσιονομικά τρόπο.

πηγη