Το αμερικανικό Πεντάγωνο προετοιμάζεται για πολιτική αναταραχή

Ώρα Κοινής Ανησυχίας

Το αμερικανικό Πεντάγωνο προετοιμάζεται για πολιτική αναταραχή

Οι κοινωνικές επιστήμες στρατιωτικοποιούνται

του Δρ Nafeez Ahmed*  

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας (ΥπΑ) χρηματοδοτεί πανεπιστήμια για να μοντελοποιήσουν τη δυναμική, τους κινδύνους και τα σημεία ανάφλεξης σε περιπτώσεις πολιτικής αναταραχής σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πολλών εκατομμυρίων δολαρίων πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την άμεση και μακροπρόθεση «κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τους αγωνιστές» από ανώτατους αξιωματούχους.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 790 επιπλέον λέξεις