Τουρκική στρατιωτική απειλή στην Κύπρο και ανάγκη ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς

ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Την ποιοτική και ποσοτική υπεροχή των τεθωρακισμένων σχηματισμών της Εθνικής Φρουράς στις νυχτερινές επιχειρήσεις

H XX Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Εθνικής Φρουράς.

Η Τουρκία το 1974, με την εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, την εκδίωξη των Ελλήνων από τις εστίες τους και τον συστηματικό εποικισμό της νήσου, απέκτησε το στρατιωτικό πλεόνεκτημα στην Κύπρο και έθεσε σε μεγάλο βαθμό τη νήσο υπό τον στρατηγικό της έλεγχο. Το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου τουρκοποιήθηκε βίαια και οι ελεύθερες περιοχές τελούν μέχρι σήμερα υπό τη συνεχή απειλή ισχυρών δυνάμεων κατοχής που έχουν τη δυνατότητα αιφνιδιαστικής επιθετικής ενέργειας και απόκτησης στρατηγικών πλεονεκτημάτων εντός μικρού χρονικού διαστήματος [1]. Με το τρόπο αυτό, η Τουρκία εκβιάζει λύση, όπως εκείνη του Σχεδίου Ανάν, που θα νομιμοποιεί και επεκτείνει τα τετελεσμένα της παράνομης εισβολής/κατοχής, θα παραδίδει την Κύπρο υπό τον πλήρη έλεγχο και την κηδεμονία της και θα της επιτρέπει να

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.254 επιπλέον λέξεις