Βαρόνος της πολιτικής ….και με τη ΔΕΗ ο ΜΠΕΝιζέλος

Olympia.gr

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ -ΔΕΗ -ΒΑΡΩΝΟΙ

— Ο πάντα αγοραίος της πολιτικής, Ευάγγελος Βενιζέλος, η ΔΕΗ και οι βαρόνοι της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ….παλιά νεοφιλελεύθερη Σημιτική Πασοκο-ιστορία ….που τώρα θα «κάψει» και την Ν.Δ.!!!

— ….Και μια αρλουμπολογική δήλωση…. Ο τότε υπουργός ανάπτυξης, ο βασικός

Δείτε την αρχική δημοσίευση 35 επιπλέον λέξεις