ΚΥΒΕΡΝΟ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Olympia.gr

Ιωάννου Κόντου
Ομότιμου καθηγητή Πληροφορικής (ειδικoύ της Τεχνητής Νοημοσύνης)
Πανεπιστημίου Αθηνών

Η διαχείριση της παραγωγής και της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στηρίζεται ήδη σε μεγάλο βαθμό σε αυτοματισμούς και υπολογιστικά συστήματα διαρκώς αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Η τεχνολογική αυτή εξέλιξη , όπως προκύπτει από την διεθνή βιβλιογραφία, έχει καταστήσει τα συστήματα ενέργειας ιδιαιτέρως ευάλωτα σε επιθέσεις από χάκερς (hackers) δηλαδή δολιοφθορείς ηέκτρονικών συστημάτων.
Οι επιθέσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν από τοπικές βλάβες μέχρι γενική διακοπή (blackout). Είναι γνωστή η κυβερνο-επίθεση εναντίον του Ιράν που κατέστρεψε μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών μηχανημάτων.
Τα προγράμματα υπολογιστών που δημιουργούν τους ανωτέρω κινδύνους μπορεί να υπνώττουν επί μακρόν χρονικόν

Δείτε την αρχική δημοσίευση 151 επιπλέον λέξεις