Στις 4-6-2014 γράφαμε για την παραγραφή με το κλείσιμο της Βουλής, όταν κανείς δεν έθιγε το θέμα.

Olympia.gr

18556328_14077405.limghandlerΤην ίδια μέρα που έκλεισε η Βουλή, δηλαδή στις 4-6-2014, όταν κανείς δεν είχε συνειδητοποιήσει τις συνέπειες που είχε το κλείσιμο αυτό και οι πάντες έλεγαν το μακρύ και το κοντό τους, εμείς εδώ στο Ολυμπία ανεβάσαμε άρθρο με τίτλο Με το κλείσιμο της Βουλής παραγράφεται οτιδήποτε έκαναν οι κυβερνήσεις Παπανδρέου και Παπαδήμου. 

Δείτε την αρχική δημοσίευση 140 επιπλέον λέξεις