Οι προϋποθέσεις ένταξης των δασών και των δασικών εκτάσεων σε πολεοδομικό σχέδιο, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ

dasarxeio.com

StE

www.adpapapetropoulos.gr

Με την υπ’ αριθ. 838/2014 πρόσφατη απόφασή του, το Ε΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η εκ του Συντάγματος προστασία δασών και δασικών εκτάσεων, έχει την έννοια της προστασίας τους ως δασικών οικοσυστημάτων.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 218 επιπλέον λέξεις