Ο χάρτης της Αγγλομάθειας στην Ευρώπη

Απ'όλα (με sos)

Boy-Say-Do-you-speak-English

Τα Αγγλικά είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στον κόσμο, καθώς είναι από τις πλέον προτιμητέες για εκμάθηση σαν δεύτερη ξένη γλώσσα.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 92 επιπλέον λέξεις