Ο,τι ξέχασαν να σας πουν από τον Ιούνιο του 2012 για τις «σωτηρίες τραπεζών»

ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ

capitalism

Το bail-in προβλέπεται από μία πρόταση για ευρωπαική τραπεζική οδηγία που ισχύει από 6.6.2012.

Η οδηγία με στοιχεία COM(2012) 280 final 2012/0150 (COD) δίνει υπερεξουσίες στην Ευρωπαική επιτροπή για την αναδιάρθρωση τραπεζών ή ομίλων υπό κατάρρευση.

Δείτε την αρχική δημοσίευση 1.089 επιπλέον λέξεις