Η ΔΕΗ αποκτά πλοία, “μπαίνει” στη διαχείριση απορριμμάτων

ΨΙΘΥΡΟΙ

dei-ploia-aporrimmata-115308Η προμήθεια και πώληση ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών (και όχι μόνο ηλεκτρικής ενέργειας), καθώς και η εκμετάλλευση ή διαχείριση πλοίων, θα περιληφθούν στους σκοπούς της ΔΕΗ με τις αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας που προωθούνται προς έγκριση από την προσεχή γενική συνέλευση των μετόχων.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες αλλαγές, στους σκοπούς της ΔΕΗ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

Δείτε την αρχική δημοσίευση 227 επιπλέον λέξεις